Ортодонтията е дял от дентална медицина, чийто обект са различните зъбно-челюстни аномалии и деформации с тяхната етиология , патогенеза, клиника, диагностика , профилактика и лечение.

Както всяко лечение, така и ортодонтското, започва с първоначален преглед и поставяне на предварителна диагноза. На пациента се снемат отпечатъци от двете зъбни дъги и в захапка, назначават се рентгенографии (ОПГ(панорамна снимка) и телерентгенография), правят се фотоснимки. На базата на прегледа и снетата анамнеза, направените анализи на модели, получени от отпечатъците и рентгенографиите се поставя окончателна диагноза и се съставя план на лечение.

Уникална характеристика на клиничния протокол на Денталайн е възможността за изработка и на мотивационни модели , които представляват полимерни модели на зъбите на пациента, подредени така както се очаква да изглеждат след проведено успешно лечение.

След одобрение на анализа и на лечебния план както от денталния лекар, така и от пациента се прави поръчка и се изработват необходимият брой шини за лечението (ако лечението се провежда с алайнери) или се започва лечение с брекети (метални или сапфирени) съгласно принципите на дисциплината Алекзандър.

Ортодонтското лечение започва винаги след саниране на съзъбието- това може да включва лечение на кариеса и неговите усложнения, клинична орална хигиена(почистване на зъбен камък и контрол на зъбната плака), мотивация и обучение за правилно провеждане на персоналната орална хигиена.

Преди стартиране на ортодонтското лечение на пациента се предоставя документация, свързана с лечението му. Тя включва: декларация за информирано съгласие , лечебен план в писмен вид, копие от ортодонтския анализ и картон , в който ще бъдат записвани етапите на лечение  и датите на посещенията и контролните прегледи.

При стартиране на ортодонтско лечение в Медико-Дентален Център РиноДент е възможно да бъде изготвен и план за разсрочено плащане на лечението.

 

Ортодонтско лечение с невидими, снемаеми, удобни за пациента шини

Title Text

Ортодонтско лечение с брекети съгласно принципите на Дисциплината "Алекзандър".

Лечение с брекети

Избелване на зъби с избелващ агент, предназначен за прилагане в клинични условия.

Избелване на зъби

Почистване на зъбен камък, отстраняване на оцветявания, полиране на зъбите

Орална хигиена

Директно композитно коригиране на зъбите и разстоянията между тях

Title Text

Протезиране с коронки , с мостове, със снемаеми протезни конструкции

Лечение с брекети

Лечение на кариеси, пулпити, периодонтити, гангрени и фрактурирани зъби

Избелване на зъби

Лечение на нощното скърцане със зъби чрез назъбни шини и ботокс

Title Text