Multi FA e неснемаем ортодонтски апарат, приложим при множество клинични ситуации с оптимален комфорт както за стоматолога, така и за пациента. Показания за използването му има при корекция на неправилна оклузия( захапка) , отваряне на място или затваряне на пространства. Апаратът се фиксира най-често в областта на кучешките зъби и първите кътници двустранно на горната или долна зъбна дъга в зависимост от клиничния случай. Апаратът се състои от две ставички (предна и задна) и регулиращ се телескопичен конектор. В срещуположната зъбна дъга се изработва прозрачен ритейнър  ,а на кътниците двустранно се фиксира канюла, като между нея и Мulti FA апаратът се опъват междучелюстни ластици.

Продължителността на лечение с апарата както и нуждата от комбинирано лечение с алайнери или брекети зависи от конкретния случай и се уточнява в етапа на диагностика и съставяне на лечебен план.

Ортодонтско лечение с невидими, снемаеми, удобни за пациента шини

Title Text

Ортодонтско лечение с брекети съгласно принципите на Дисциплината "Алекзандър".

Лечение с брекети

Избелване на зъби с избелващ агент, предназначен за прилагане в клинични условия.

Избелване на зъби

Почистване на зъбен камък, отстраняване на оцветявания, полиране на зъбите

Орална хигиена

Директно композитно коригиране на зъбите и разстоянията между тях

Title Text

Протезиране с коронки , с мостове, със снемаеми протезни конструкции

Лечение с брекети

Лечение на кариеси, пулпити, периодонтити, гангрени и фрактурирани зъби

Избелване на зъби

Лечение на нощното скърцане със зъби чрез назъбни шини и ботокс

Title Text