Стоматологичен кабинет „РиноДент“ е оборудван с дигитален рентгенов апарат за секторни дентални снимки. Рентгеновите зъбни снимки се използват за диагностика на заболявания и травми за зъбите и челюстите.

Какви са предимствата на дигиталната рентгенова диагностика, извършвана в стоматологичен кабинет „РиноДент“ ?

• Минимум доза йонизиращо лъчение

• Индивидуални компютърни настройки, в зависимост от изследвания пациент. Децата са по-чувствителни към облъчване с йонизираща радиация от възрастните. Програмата за детски секторни зъбни снимки е специално създадена , за да отговаря на детската анатомия , като се ограничава и времето на експозиция и степента на облъчване.

• Незабавно получаване на рентгенов образ , в хода на дентално лечение.

• Възможност за изпращане на рентгеновата дентална снимка по електронен път на пациента , както и възможност за незабавно изпращане на рентгенова снимка с цел консултация със специалист.

С помощта на дигиталните секторни зъбни снимки може да се определи:

• Брой, размер и разположение на зъбите и зъбните корени

• Наличие на ретинирани (задържани в костта зъби)

• Фрактурирани ( счупени зъби и зъбни корени )

• „Скрити“ кариеси в контактните точки между зъбите

• Промени в костта при пародонтит

• Наличие на зъбни грануломи или кисти

• Други аномалии в зъбите

Важно за пациента !

При бременни всяко ненужно облъчване трябва да се избягва. Предупредете лекаря, ако считате, че е възможно да сте бременна!

При правене на секторна рентгенова снимка пациентът и лекарят поставят защитна престилка с яка с цел предпазване на тялото и щитовидната жлеза от йонизиращото лъчение.