В медико-дентален център "РиноДент" д-р Атанас Стефанов, специалист по отоларингология, и д-р Стефани Стефанова, лекар по дентална медицина, обединяват експертизата си, за да предложат на пациентите висококвалифицирано медицинско и стоматологично лечение , при спазване на най- добрите стандарти на професионална етика и поведение.

Специализираните кабинети в "РиноДент" - по УНГ заболявания и по дентална медицина,

имат сключени договори с НЗОК.