• в-к "Национална Бизнес Поща", 26.10–1.11.2009 г.

  • в-к "Национална Бизнес Поща",18.05–24.05.2009 г.

  • в-к "Старозагорски новини", 02.07. 2008 г.

  • в-к "Старозагорски новини", 12.12.2008 г.

  • в-к "Национална Бизнес Поща", 20.07-26.07. 2009 г

  • в-к "Старозагорски новини", 26.08.2009 г.

  • в-к "Старозагорски новини", 03.10. 2008 г.

  • в-к "Новината", 05.06.2009 г.

  • в-к "Старозагорски новини"