{pdfviewer jdownloadsid= file=is viewer=pdfjs style=popup height=80 width=50 page=3 linktext="ьаьа" }

Бондигът е стоматологична процедура , чрез която може да се коригират несъвършенства във форма, големина и цвят на зъбите, да се затварят разстояния между зъбите (диастеми и треми) , както и да се възстановяват отчупвания в режещия ръб причинени от травма или изтриване на зъбите.. Процедурата е минимално инвазивна , неболезнена , без или с минимално изпиляване на зъба.

Може да бъде направена на единичен зъб или на повече на брой зъби.

Материалите , които се използват за бондинг представляват висок клас фотополимерни материали. След направата на бондинг на даден зъб , се изисква определена поддръжка от стоматолог , която се изразява в почистване и полиране на възстановяването на всеки 6 месеца.

 

 

 

 

термин се обозначава метод за директно изграждане на зъбите с помощта на композитни материали – полимери, директно в денталния кабинет. Методът се основава на принципа за адхезия на различните материали към твърдите зъбни повърхности.

 

 

{pdfviewer jdownloadsid= file=is viewer=pdfjs style=embed height=800 width=100% page=3 }