В галерията на дентален кабинет  "РиноДент" вижте  как преобразихме усмивките на нашите пациенти

и им помогнахме да постигнат оптимално орално здраве !

Повече информация за нашата работа може да получите и в  блога ни,  

където споделяме клинични случаи и новини  от практиката ни .